به زودی تمامی آثار صوتی، تصویری و نوشتاری ابراهیم پورباقر در این مکان بار گذاری خواهد شد

.

تمام واژه ها خواهند ترکید چون حبابی در حالِ اتساع و این خود تخریبی از ناسره هاءِ نا اصیلِ غیرِ اُریجینال می آغازد؛ چون عشق، هنر، شعر و…

hashtag#پلاستیک_شفافhashtag#پلاستیک_شفاف_هدیه_پستچی_دیوانهhashtag#خود_تخریبی_واژگانیhashtag#نیست_واژگیhashtag#ابراهیم_پورباقرhashtag#کلاغ_علیلhashtag#transparent_plastichashtag#the_mad_postmans_gratuityhashtag#self_destruction_of_wordshashtag#self_termination_of_arthashtag#ebrahim_pourbagherhashtag#the_impotent_raven