جوجه های لاری بی نظیر از نژاد ترک

.
از بهترین نژاد هایی که در مزرعه دارم
مرغ و خروس های لاری ترک یه تیغ مشکی و مشکی پر کلاغی قرمز با لول و قلم هایی سیاه
در دو استایل متفاوت
خون پاک ذات دار بی باک