جوجه خروس های لاری مبارز را با بالا ترین قیمت از کاپیتان لاری بخواهید

.
بهترین نژاد های خروس های لاری مبارز را با بالا ترین قیمت از ما بخواهید  زیرا برای داشتن اصیل ترین ها بایست بهاء آن را بپردازیم
کاپیتان لاری گردآورنده اصیل ترین نسل هاء خروس های جنگنده از گنجه های معروف سراسر ایران
خون پاک، بی باک، چابک و سلامت با الگوریتم هاء درست رنگی و ژنتیکی
.
Captain Lari
Old Blood