این انقلاب من و کسانی که شبیه من هستند نیست این ریفرم سانتیمانتال شما ترسوهاست

.
از ریفرمِ سانتیمانتالِ شما بیزارم
از هر گونه انقلابی که مجبور باشم در فردایش دوباره قیافه افرادی ر تحمل کنم که طی این سال ها تحمل کردم
از بازیگرانِ دو آستریِ وسط باز
از لابی گرانِ مزدورِ خود فروختهِ لومپن که اتفاقا دکتراء فلسفه دارند، جامعه شناسان
از امریکا نشینانِ مذهب زده
از ملکه باورانِ چپِ اخلاق مدار
از جنده هاء توجه
از گلابی هاء گندیده که نمی توانم حذفشان کنم از سبدِ زیستنم
من از شما متنفرم
از شمائی که رداءِ مندرس و منفعلِ گاندی از پهنا در مقعدتان است
از خشونت پرهیزان
از تمامیِ کسانی که هم می بخشند هم فراموش می کنند
این انقلاب من و آنهایی که شبیهِ من هستند، نیست
این ریفرمِ سانتیمانتالِ شما ترسوهاست
.
ابراهیم پورباقر
نوامبر دو هزار و بیست و دو