به زودی تقاضاء ترک تابعیت ایرانی خود ر کتباً مطابق با اصل ۴۱ قانون اساسی و ماده ۹۸۸ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تقدیم هیئت وزیران جمهوری اسلامی خواهم نمود

.
در سلامت و صحت عقل بایسته است اعلام بدارم، من؛ ابراهیم پورباقر از تاریخ نگارش این مرقومه از آن جهت که نمی خواهم هم وطنِ شیرین عبادی ها، نسرین ستوده ها، فاطمه سپهری ها، سپیده قلیان، نازنین بنیادی، معصومه علینژاد قمی معروف به مسیح، محمد جواد ظریف، صادق زیبا کلام، محمود احمدی نژاد، محمد رضا باهنر، حامد اسماعیلیون، علی کریمی، حشمت الله طبرزدی، میر حسین موسوی، محمد خاتمی و بسیاری دیگر از فعالین مدنی، سیاسی، لشکری و کشوریِ جغرافیاءِ منتسب به ایران، علی الخصوص شعرا، نویسندگان و هنرمندان هم صاحبان و کارکنان تلویزیون هاء ۲۴ ساعته فارسی و غیر آن باشم، تمایلی به داشتنِ تابعیت ایرانی ندارم، زین روی به زودی تقاضاء ترک تابعیت خود ر کتباً مطابق با اصل ۴۱ قانون اساسی و ماده ۹۸۸ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تقدیم هیئت وزیران خواهم نمود.
مارچ ۲۰۲۳