یه روز سرد اومد رویامو با خود برد رویای فصلی گرم توی دلم پژمرد Frozen Hours is a Waltz in Minore E Composed by Ebrahim Pourbagher

.
روزگار منجمد
عنوان ترانه ای در فرم والس است از ابراهیم پورباقر که در سبک پاپ کلسیک در دهه نود ساخته و اجرا شد

.

Frozen Hours is a Waltz in Minore E Composed by Ebrahim Pourbagher