اینجا پدر ها کار می کنند بی هدف اینجا گوسفندان شیر می دهند بی علف اینجا مادر ها پیر می شوند در ازدحام صف

.
آسمون شهرمو با تو عوض نمی کنم
عنوان ترانه ای از ابراهیم پورباقر است که در سبک آر اند بی در دهه نود ساخته و اجرا شد