ترانه علیدوستی در مادر قلب اتمی در جواب پگاه آهنگرانی درست می گوید حالا چه طور این ترانه کودکانه ابراهیم پورباقر سر از فیلم علی احمدزاده در آورده نمی دانم به هر روی اکنون که شرایط مساعد نیست اما در فرصتی مناسب حتما به علت عدم کسب اجازه برای استفاده از موزیک برای کودکان و رعایت نکردن حقوق مولف در این اثر سینمایی از تهیه کننده کارگردان و نویسنده این فیلم شکایت خواهم کرد

.
آن وقت ها که در تهران موزیک درس می دادم و هم زمان دانشجوی دانشگاه سوره بودم در رشته کارگردانی سینما، برای اینکه دانش آموز ها ر مجاب کنم تمرین کنند تا بهتر بنوازند یا بخوانند، آهنگ هایی ساده می نوشتم تا بشود آنها ر راحت تر نواخت و هم از لحاظ استاندارد های یک موزیک اینترنشنال درست به نظر برسد و از قواعد و قوانین موزیک کلسیک پیروی نماید و حتی گاها با دیگر هم کلاسی ها جمع می شدیم گرد تاتر شهر و دسته جمعی با سازدهنی آنها ر می نواختیم
این کار کودک که پگاه آهنگرانی دارد در فیلم آن ر با دهن می نوازد  هم به واقع ساخته ابراهیم پورباقر است برای کودکان که اتفاقا خیلی ها آن ر دوست داشتند و می نواختند