چه شرایطی و چه کسانی از لیلا حاتمی ها بازیگر یا هنرپیشه ساخته اند لیلا حاتمی نمونه ای کوچک از بی استانداری در جغرافیائی رها شده است