جایزه تخم طلایی بی محتوا ترین اثر نمایشی تمام دوران ها برای یک نفیلم واقعی به خاطر یک ساعت و نیم سر کار گذاشتن مخاطب می رسد به علی مصفا برای نبودن