اجرا سوله تقریبا ارزان با پلی اتیلن، برزنت کانتینری، فنس، چوب، کیسه آرد و سیم