جایزه تخم طلاء سخیف ترین کارشناسِ سیاسیِ پلشتِ چس مغز در تمامیِ اعصار به خاطر حس خود گوه پنداری و اعتماد به نفس کاذب بالا از جهت باز کردنِ دهان در هر وضعیتی و تلاوت نمودن هر چرندِ بی منبع و ماخذی بدونِ رعایتِ هر گونه آدابی می رسد به علی افشاری از ایران اینترنشنال با ذکر این نکته که برای ویرانی هر مملکتی سه عدد از این جانورِ نخاله مزدورِ چند سر خور کافیست