فیلم سینمایی آتابای به کارگردانی نیکی کریمی را دوست داشتم، سواءِ موزیکِ متنِ ارزان و شرقیِ مونوفون، همانند یک شرابِ خوبِ سرخِ درخشانِ شفاف با ویسکوزیتی بالا آرام می رود زیرِ پوستت و آهسته می پرد