جوجه خروس های لاری مبارز را با بالا ترین قیمت از کاپیتان لاری بخواهید

.
بهترین نژاد های خروس های لاری مبارز را با بالا ترین قیمت از ما بخواهید  زیرا برای داشتن اصیل ترین ها بایست بهاء آن را بپردازیم
کاپیتان لاری گردآورنده اصیل ترین نسل هاء خروس های جنگنده از گنجه های معروف سراسر ایران
خون پاک، بی باک، چابک و سلامت با الگوریتم هاء درست رنگی و ژنتیکی
.
Captain Lari
Old Blood

Jennifer

.
A joint product of Turkey and Brazil, produced in Iran…

Hadi and Coin Slot

.
Hadi was a civilian employee…
He was a conservationist and very coward man…
He sold his 8 hours to the government every day…
But one day he decided;
“A Big Will”
He wanted to do a change in his life so then he wanted to steal the coins of a Green Coin Telephone…

I’d sell your heart to the junkman, baby For a buck, for a buck, If you’re looking for someone to pull you out of that ditch You’re out of luck

.
I’d sell your heart to the junkman, baby
For a buck, for a buck
If you’re looking for someone
To pull you out of that ditch
You’re out of luck, you’re out of luck
The ship is sinking
The ship is sinking
The ship is sinking
There’s leak, there’s leak,
In the boiler room
The poor, the lame, the blind…
Who are the ones that we kept in charge?
Killers, thieves, and lawyers…
God’s away, God’s away,
God’s away on Business. Business.
God’s away, God’s away,
God’s away on Business. Business.
Digging up the dead with a shovel and a pick…
It’s a job, it’s a job…
Bloody moon rising with a plague and a flood…
Join the mob, join the mob…
It’s all over, it’s all over, it’s all over…
There’s a leak, there’s a leak,
In the boiler room…
The poor, the lame, the blind…
Who are the ones that we kept in charge?
Killers, thieves, and lawyers…
God’s away, God’s away, God’s away
On Business. Business.
God’s away, God’s away,
On Business. Business.
Goddamn there’s always such a big temptation…
To be good, To be good
Tere’s always free cheddar in a mousetrap, baby
It’s a deal, it’s a deal
God’s away, God’s away, God’s away
On Business. Business.
God’s away, God’s away, God’s away
On Business. Business.
I narrow my eyes like a coin slot baby,
Let her ring, let her ring
God’s away, God’s away,
God’s away on Business.
Business…
.
Tom Waits

ما دل به روی باد بهاران گشوده ایم مطلع بهاریه ای است از دکتر سعید اسدی استاد عالی قدر ادبیات کهن و معاصر نیر رشته های متعدد فیلم سازی که افتخار شاگردی ایشان ر در دانشگاه سوره داشتم

.
ما دل به روی باد بهاران گشوده ایم
آغوش ابتهاج، به یاران گشوده ایم
ابریست پر گشوده به دیدارِ نوبهار
تن را چنین به نم نم باران گشوده ایم
ما را نسیم بهاری چو وعده داد
گیسو به رسم باده گساران گشوده ایم
چون لیلِ تار وسمه به مژگان کشیده بود
زین سان کرشمه ای به نهاران گشوده ایم
تا از نوای باغ رسید این ندا به گوش
از سینه نغمه ها چو هَزاران گشوده ایم
تا لشکر بهار بتازد به زمهریر
راهی برای خیز سواران گشوده ایم
بعد از گذارِ سخت ز این هفت خوانِ سرد
شمشیر فرودین به تتاران گشوده ایم
باری خجسته باد چنین نیک روزگار
زیرا گره ز بستهِ دوران گشوده ایم
فرخنده باد بادِهِ “نوروز” بر شما
کین عقده از وصال بهاران گشوده ایم
.
دکتر سعید اسدی