خرسندم از همنشینی با شما کوچک قهوه ای های دوست داشتنی

.
شاید بسیاری با خود باندیشند که فلانی با هزار ترفند تونست خودشه از یک روستا برسونه به یکی از بهترین دانشگاه هاء هنردر تهران؛ دانشگاه سوره و در رشته کارگردانی سینما دانش آموخته شه
اما آخر و عاقبش چی شد؟ هیچ؛ یک پرورش دهنده جزء مرغ تخم گذار
به اون بسیار با افتخار بایست عرض بکنم که اتفاقا یکی از افتخارات این روز هام بودن در معیت این جوجه هاء قهوه ای دوست داشتنیست
دلایل بسیار دارم که نه تنها هنر و فلسفه در همین قامتِ مفهومیِ تعمیمی شون خدمتی به بشریت نکرده اند بلکه اتفاقا عناصری بسیار ناکار آمد بوده اند چون سدی مستحکم و استوار در برابرِ تفکر و مادرنیتی

تهران ر آوردند اینجا با تمام ازدحامش دیشب قهوه ای هاء کرک آلود

.
مهمان هاء تازه ام دیشب از راه رسیدند، با تهرانی که آوردند اینجا و تمامِ ازدحامش، قهوه ای، کرک آلود با تخم هائی بی شمار که خواهند گذاشت در ابتداء فصل گرم، دوشادوش شاه توت هاء سیاه و درشت به همان میزان با ارزش و دوست داشتنی

Come Back and Boil

.
Come back and boil gray snow!
Here has lost some things: You and the ghost of a champion, come back and boil!
.
Ebrahim Pourbagher
The Impotent Raven

He is Ebrahim Pourbagher

.
Ebrahim Pourbagher is
Graduated cinema from the University of Sooreh Tehran
He is Anti-generalized literature expert and his manifesto is Self Destruction of word…