بشر تا به امروز چیزی جز مشتی خط، تصویر و صوت خلق نکرده است، هنر یک واژه نااصیل مصنوع و تعمیمی غیر شفاف است

.
آثار به ظاهر اثر آفرینانی نظیر؛ داوینچی، رامبراند، ونگوگ، پیکاسو و … به همان اندازه غیر جذاب، مزخرف، نادوست داشتنی و متبوع زمان، مکان، ظرفیت و اندیشه شان است که انتخاب هاء آنها
انسان و اندیشه هاش در گذر و سیر تاریخ خوش قواره تر و محتوی تر از پیش می شود، معطر، چشم نواز و بسیار ملموس هم دوست داشتنی تر از آنچه آن شبه اثر آفرینان دوستش داشتند

Come Back and Boil

.
Come back and boil gray snow!
Here has lost some things: You and the ghost of a champion, come back and boil!
.
Ebrahim Pourbagher
The Impotent Raven

کاشت برنج و محصولاتی مشابه از اسفبارترین انواع کشاورزیست

.
کشور هاء بزرگ صنعتی که اتفاقا در زمینه تولید محصولات کشاورزی بسیار پیشرفته اند به جای کاشتن محصولاتی که توجیه و صرفه اقتصادی ندارند اقلامی ر تولید می کنند که بازدهی چند صد برابری دارند، به عنوان نمونه؛ ذرت و آفتابگردان
که با کاشت یک دانه در مدتی مشابه یا نصف مدت کاشت محصولی همانند برنج به هزار و پانصد دانه یا بیشتر می رسند که صد البته تولید آن زحمت کمتری هم دارد