روسپی گری از صفاتِ بارزِ تمامیِ انسان هائیست که می خواهند به اخلاقیات پایبند بمانند یا آن ر نفی کنند، تنها تفاوت در میزانِ بهاست و ارزش گذاری می تواند بر مبناءِ کنشِ متقابل یا پول باشد، روسپی ها در نهایت دست به انجامِ یک عملِ اخلاقی می زنند که می تواند در مغلطهِ اکثریت درست به نظر نرسد، دوستِ عزیزِ فاحشه ام، روسپی ترین ها کسانی هستند که تلاش می کنند رفتار یا پنداری غیر انسانی ر تحتِ لواءِ قانون، عرف یا قواعد و قرارداد هاءِ پذیرفته و مرسومِ اجتماعی، انسانی اخلاقی جلوه دهند

جایزه تخم طلائی سخیف ترین سریال تمامی اعصار تاریخ ایران می رسد به ارتش سری رادیو اکتیو به تهیه کنندگی و کارگردانی محسن چگینی با امید به اینکه روزی برادران قاسم خانی پیمان و مهراب شفا یابند و دست از سر تلویزیون و سینمای ایران بردارند و با خود ناندیشند که بسیار می فهمند و به دست یا واسطه ای از جهل و اصرار خود گوه پندارانه رهانیده شوند و اینکه سطح سواد مبادی بصری فهم دراماتیک و شعور اجتماعی ایرانی ها آن چنان اعتلا یابد که اجازه رخ نمایی به هر لوده ای علی الخصوص پژمان جمشیدی و سام درخشانی و گوهر خیر اندیش و … را ندهند اوضاع اندیشه ای و سطح فهم در جهت تولید یک اثر استاندارد این نسل از مهران مدیری تا امیر مهدی ژوله و سروش صحت غفوریان جواد رضویان و دیگر اذناب و اخلافشان بسیار نا امید کننده مستهجن و بی اعتبار و بی ارزش است و صد البته که هر ملتی استاندارد هائی در سطح خود تولید می کند