در چهل و شش سالگی واژه ها بخش هاء حذف ناشدنیِ ذهن هاء بیمارند نازنین؛ مرتضی، فوتبال، زامیاد، بهار، تابان، صفر دو شش یک سه، کارگر، چهار، ده، عباسپور، تقاطع، کاکتوس، آلوچه، سیر، نعناع و گشنیز، می گویند بیست دقیقه مانده به ظهرِ بیست و دومِ تیر ماهِ پنجاه و هفت، چهارشنبه در حالتی که بندِ ناف دورِ گردنم پیچیده بود، کبود به دنیا آمدم با تنفسِ مقعدی، توسطِ پرنده ای خانگی و باز می گویند بخش هائی از مغزم در اثرِ آن کمبودِ اکسیژن آسیب دیده است از مادر و پدری سالخورده که هدفی نداشتند جز سکس از آن هماغوشی با برادر هائی ایدئولوگ و ایدآلیست که آیندهِ کشورشان را ترجیح دادند به آیندهِ برادرِ بی پناهِ تازه به دنیا آمده شان، نازنین، نازنین، نازنین، چقدر می توانم غمگین باشم در کوچه هائی که دیگر حتی، صداء خَشدار و گرفتهِ تو نمی خواند سطری درست مقابلِ پیاده روئی که ختم می شد به نیمکت هائی سنگی

Charlie Mackesy در پسر بچه موش کور روباه و اسب یک دیوانه دوست داشتنیست آنجا که می گوید گاهی وقت ها همین که از جا بلند می شی تا به زندگیت ادامه بدی خودش یه کار شجاعانه و خارق العادست مهم داشتنِ لیوانه نه نگاه کردن به پر یا خالی بودنش

.

https://www.charliemackesy.com/

https://www.instagram.com/charliemackesy?igsh=bGM5ZHRqbzB0N2hz

در نهایت احترام به حسین قاضیان و فهیمه خضر حیدری بایست عرض نمایم نسل زد، متبوعه و محصولِ شرایط و وضعیتِ ابزارِ ابرازِ کنش است نه سن و سال، موجوداتی منفعل و دراگ زده که عاملیتِ انقلاب در آنها وجود ندارد، چپیده در عوالمی مجازی که قواعد و قراداد هاء حاکم بر آن فرسنگ ها با واقعیتِ تاریخی، سیاسی، اجتماعی و روانی فاصله دارد، همان که لیوتار در وضعیتِ پست مدرن می گوید؛ بی هیچ فاعلیتِ قهرمان سازانه در پسِ ذهن برساختهِ الگو ها و الگوریتم هاء نئو استعماری برای مهندسیِ رضایتِ توده و شبهِ خرده بورژواسیِ مایل به راست

یکی بایست انگار به بیژن موسوی در رادیو فردا یادآوری کند که گروه متالیکا ، جواد یساری گروه هاء راک است و هنگامی که ما داریم درباره لدزپلین یا دیگر گروه هاء معتبر در این سبک حرف می زنیم، متالیکا دارای شانِ قرار گرفتن در این رده بندی و منزلت نیست، ایضا با ادبیات سخیف نمی توانیم راک را اجتماعی کنیم راک درست درمان در کلام، هارمونی، کنترپوان، ملودی، صدادهی و لحن، راکِ خواص است نه عوام اینست که کلامِ لدزپلین به فرضِ مثال در قطعه نردبامی به آسمان یا بهشت قابلِ درک توسط عموم نیست به دسته بندی ها بایست توجه نمود و ایگلز یا متالیکا یا مایکل جکسون را در کنارِ بزرگان این عرصه قرار نداد البته که از هر کسی به اندازه سوادش بایست توقع داشت و صرف دانستن تاریخ، دانایی درباره علمِ موزیک نیست